Bioenergi

  • Skogsbränsleråvara

Bioenergi

Multi-Tree Handling Bioenergi, verfügbar an den Standorten  bei der Firma OP maskiner ab.

Flerträdshantering

Ungskogar måste gallras.
Våra skogar är en enorm resurs för att tillvarata solens energ och de växer till och förnyar sig ständigt. De är en viktig bioenergikälla och även en viktig del i arbetet att ersätta fossila bränslen.
Träbränsleråvaran skördas med hjäp av maskiner med mycket låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Hela produktionskedjan förbrukar mindre än 3% av den energi som tas tillvara i form av biomassa.
Flerträdshantering används  för att öka effektiviteten ytterligare.

Flerträdshantering


Bioenergi, verfügbar an den Standorten bei der Firma OP maskiner ab.