Simulatorer

  • Simulatorer

Simulatorer

Simulatorbroschyr

Ladda ner broschyr: Simulatorer, are available in the of dealer OP maskiner ab.

Skördar- och skotarsimulatorer Simulatorer, are available in the  of dealer OP maskiner ab.

Simulatorer

Simulatorer är utmärkta för att lära sig köra skogsmaskin på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Du kan dessutom lära dig planering - allt från avverkning till transport till avlägg.

Skördar och skotarsimulator


 Skördar- och skotarsumulatorer i skolorna  Simulatorer, are available in the  of dealer OP maskiner ab.

Simulatorer i skolorna

John Deere skördar- och skotarsumulatorer används i många skolor och gör det möjligt att lära sig både köra maskinerna och mät- och styrsystemet.  De har samma känsla som en riktig maskin då både förarsäte och palletter är de samma som på de riktiga maskinerna.

Skördarsimulator
Skotarsimulator
Portabel simulator för bärbara datorer


PC-simulator Simulatorer, are available in the  of dealer OP maskiner ab.

Öva hemma på PC  simulatorn

Med PC simulatorn kan du fördjupa dig i mät- och styrsystemet hemma i din PC. Det underlättar mycket att ha kunskaper i TimberMatic H-09 för att kunna optimera inställningar, göra förarspecifika inställningar, informationshantering och mycket mera.

PC simulator


Simulatorer, are available in the of dealer OP maskiner ab.