Simulatorer

  • Simulatorer

Simulatorer

Skördar- och skotarsimulatorer Simulatorer, hittar du hos    i  OP maskiner ab.

Simulatorer

Simulatorer är utmärkta för att lära sig köra skogsmaskin på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Du kan dessutom lära dig planering - allt från avverkning till transport till avlägg.

Skördar och skotarsimulator


 Skördar- och skotarsumulatorer i skolorna  Simulatorer, hittar du hos    i  OP maskiner ab.

Simulatorer i skolorna

John Deere skördar- och skotarsumulatorer används i många skolor och gör det möjligt att lära sig både köra maskinerna och mät- och styrsystemet.  De har samma känsla som en riktig maskin då både förarsäte och palletter är de samma som på de riktiga maskinerna.

Skördarsimulator
Skotarsimulator
Portabel simulator för bärbara datorer


PC-simulator Simulatorer, hittar du hos    i  OP maskiner ab.

Öva hemma på PC  simulatorn

Med PC simulatorn kan du fördjupa dig i mät- och styrsystemet hemma i din PC. Det underlättar mycket att ha kunskaper i TimberMatic H-09 för att kunna optimera inställningar, göra förarspecifika inställningar, informationshantering och mycket mera.

PC simulator


Simulatorer, hittar du hos    i  OP maskiner ab.