close
Menu
TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor

TimberMatic Kartor vy

Föraren markerar timret som transporterats till avlägget. Nästa skift vet då exakt var de kan börja.
Man behöver inte gissa volymer och inte en enda stock blir kvar i skogen, även om det är mörkt eller är de är täckta med snö, för de olika sortimenten visas på kartan, ned till varje enskild stock.

null

Föraren kan välja önskat sortiment, markera ett område eller ett stråk och i systemet se exakt vilka volymer som finns där. Det underlättar jobbplaneringen.

Man kan också markera ett område och lägga till information. Exempelvis kan skördarföraren notera att ett område är mjukt och då kan skotarföraren undvika det, risa eller vidta andra åtgärder. På så sätt blir det lättare att planera sin körning.

TimberMatic Kartor vy

Kartan visar sortimenten och var de ligger, ned till enskilda stockar tillsammans med körvägar. Planeringen av arbetet och körplaneringen förenklas betydligt.

"Snöar det hittar man stockarna utan att behöva söka runt i snön. Inga stockar blir kvar i skogen!"

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy
TimberManager

TimberManager

TimberManager. Ha alltid skogen i fokus.

null

Entreprenören kan se exakt hur jobbet på avverkningen går. TimberManager visar informationen både i kubikmeter och i procent. Den detaljerade informationen om volymer på avlägget gör det lättare att planera timmertransporterna och förenklar hela logistikprocessen.

TimberMatic Maps - TimberManager undefined Kristianstad, Tomelilla, Klagstorp undefined OP maskiner ab.