Sekretess och data

Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020


Integritetspolicy 


Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du som kund och anställd skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på OP maskiner AB. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.


Personuppgiftsansvarig

OP maskiner AB 556131-4146


Kristianstad     

Box 556, Industrigatan 18           

291 25 Kristianstad                  

Tel. 044-207600                

info@opmaskiner.se

  

Tomelilla                 

Simrishamnsvägen 43

273 36 Tomelilla  

Tel. 0417-78330

   

Jordberga

Jordbergavägen 31-0

231 99 Klagstorp

Tel. 0410-724420

 

Alternativ av personuppgifter

 • Personnummer
 • Namn
 • Adress
 • Telefon
 • E-mail adress

 

Kategorier

 • Kunder
 • Anställda


Användning av personuppgifter

 • Kundregister i vårt affärssystem, där OP maskiner AB tecknat ett biträdeavtal med affärssystemets leverantör.
 • När du önskar att bli upplagd som ny kund och önskar faktura (och ev. kredit) på köpet, och vi gör en kreditupplysning efter ditt medgivande.
 • Då du som kund tecknar ett köpeavtal eller beställning med oss.
 • Då vi ombesörjer kreditförfrågan hos finansieringsbolag/banker för finansiering av köp.
 • Då vi efter ditt samtycke skickar fakturor som pdf via e-mail.


I övriga situationer registreras endast de uppgifter som du valt att lämna.

 

 OP maskiner AB:s strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, sexualliv och liknande.


Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar, registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda och köpta tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt uppföljning av köpta produkter.

 

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till OP maskiner AB:s nätverksleverantör av IT-tjänster samt leverantör av affärssystem. I samtliga ovan nämnda situationer är OP maskiner AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som OP maskiner AB använder sig av personuppgiftsbiträden.

 

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa OP maskiner AB:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan, eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av OP maskiner AB:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter i 8 år från ditt sista inköp hos OP maskiner AB. Detta för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden; dvs. tillhandahålla servicetjänster och delar till produkten, fakturera, hantera reklamationer med mera.

Har du samtycke till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar i 8år, eller tills du önskar att uppgifterna tas bort.

 

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter inom OP maskiner AB, kan du

vända dig till våra personuppgiftshandläggare:

Annica Ferngard-Magnusson 0417-78333

Åsa Hansson 044-207600

info@opmaskiner.se


Detta dokument uppdaterades senast den: 08.04.2020

MOONDA Data Privacy Policy

 

Informationen som samlas in på denna webbplats behandlas också av licensinnehavaren MOONDA, med server och teknikteam i Frankrike.

 

I enlighet med dina fria rättigheter kan du inkomma med en begäran angående dina uppgifter via e-postadressen: dataprivacy@moonda.com.

 

Du kan också få reda på mer om spårningen som görs på denna webbplats och hantera dina inställningar genom att besöka webbplatsens Cookiepolicy.

 

Vänligen se följande tabell för mer information om MOONDA:s policy beträffande datalagring:
{% assign sorted_concessions = requests.Aterforsaljar | sort: "ordre" %} {% for concession in sorted_concessions %}
{{concession.namn}}
{{concession.adress_1}}
{{concession.postnummer}} {{concession.staden}}
{% if concession.fax_number != "" %} {% endif %}
{% endfor %}