Ny R975i-spruta och större sprutramp för bogserade sprutor

John Deere R975i-spruta

John Deere introducerar sin största bogserade spruta någonsin

Walldorf, 2 augusti 2021 – John Deeres nya R975i-spruta är den största bogserade modellen företaget någonsin producerat. Maskinen rymmer 7 500 liter, och kommer att ingå i R900i-serien från 2022, tillsammans med de tidigare modellerna med tankvolymer på 4 400, 5 200 och 6 200 liter.

Precis som med övriga modeller i serien, får användare fördelar i form av John Deeres teknik för precisionslantbruk och smarta lösningar som ytterligare ökar kundens lönsamhet. R975i-sprutan har utformats för att uppfylla kunders krav på större tankvolymer och bredare sprutramper, och även exaktare sprutning, minskad preparatanvändning och större komfort vid påfyllning och användning. Maskinens nya, större volym innebär att lantbrukare och maskinstationer kommer att kunna tillbringa mer tid på fältet med sprutning, och därmed öka produktiviteten genom att täcka en större areal med en enda tank. Det beprövade PowrSpray™ tvåkretssystemet för sprutlösningen hjälper också till att påskynda påfyllningen, förbättrar appliceringen och ökar precisionen.

För första gången kommer John Deere sprutorna i M900(i)- och R900i-serien att erbjuda ett munstycksavstånd på 25 cm som tillval. Lösningen innebär att ännu ett munstycke kan placeras mellan två munstyckskroppar som befinner sig 50 cm ifrån varandra på sprutrampen. John Deere har också utökat med en munstyckskropp och ett extra munstycke i varje rampände för att erbjuda full täckning och eliminera underdosering vid rampändarna.

Alla John Deeres bogserade sprutor kommer nu också att kunna dra fördel av de tillval som introducerades för R700i-serien sprutor under 2021. Det inkluderar individuell munstyckskontroll, som begränsar över- eller underdosering för bibehållen avkastning medan man sparar in på kostnaderna för insatsmedel. Med munstyckskontroll kan man spara in på växtskyddsmedel till ett värde av upp till 6 €/ha* utöver de besparingar som sektionskontroll ger. En annan funktion är den nya, ISO-godkända kopplingen som gör det möjligt att ansluta till alla slutna överföringssystem. Detta förhindrar eventuellt spill av växtskyddsmedel, och ger miljösäkrad påfyllning. Man undviker också att föraren kommer i kontakt med växtskyddspreparat.

På M700(i)- och R700i-serien sprutor har man, i Nederländerna och Tyskland, tillgång till ännu en viktig funktion i form av en ny, 33 m bred sprutramp med tillvalen 3 m sektioner eller individuell munstyckskontroll. Rampen kompletterar små, 3 m såmaskiner och radodlingar på 75 cm, vilket möjliggör färre drag med en tank sprutvätska och därmed också ökad produktivitet.

*Beräknat på en veteodling på 500 ha, med en kostnad för ogräsmedel på 53 €/ha och för svampmedel på 65 €/ha – en femprocentig besparing på 118 € = 5,9 €/ha (ca. 60 kr/ha).